Profil

Hvem er vi?

Børnehaven er normeret til 24 børn, som er udfordret fysisk og/eller psykisk og som har brug for en særlig indsats for at kunne udvikle sig optimalt.
 
Børnehaven er indrettet med et udviklende og overskueligt miljø, hvor hverdagen er spændende og udfordrende, men samtidig forudsigelig og genkendelig.
 
Der er fokus på børnenes kompetencer, hvor leg og læring skal være med til at fremme børnenes udvikling.
 
Børnene er fordelt i 3 børnegrupper med fast tilknyttet personale.
 
Børnehavens personale har mange års erfaringer indenfor specialområdet, og der er høj faglighed og ekspertise. I børnehaven er der ansat en leder, pædagoger, medhjælpere, to fysioterapeut, talepædagogisk bistand, en studerende fra seminariet.
Med venlig hilsen 
Aase Avlund
Daginstitution leder