Profil

Hvem er vi?

Børnehaven er normeret til 24 børn, som er udfordret fysisk og/eller psykisk og som har brug for en særlig indsats for at kunne udvikle sig. Børnene er fordelt i 3 børnegrupper med fast tilknyttet personale.

I børnehaven er der ansat 1 leder, 12 pædagoger, 5 medhjælpere, 2 fysioterapeuter, talepædagogisk bistand, 1 pædagog studerende fra seminariet, samt en Pa studerende i perioder og fast tilknyttede vikarer.

Børnehaven er indrettet med et udviklende og overskueligt miljø, hvor hverdagen er spændende og udfordrende, men samtidig forudsigelig og genkendelig.

Der er fokus på børnenes kompetencer, hvor leg og læring skal være med til at fremme børnenes udvikling på alle områder. 

Børnehavens personale har mange års erfaring indenfor specialområdet, og der er høj faglighed og ekspertise.

Personalet arbejder bl.a. ud fra Marte Meo-metoden. Dette er en videobaseret metode og derfor anvender vi i perioder video, som et arbejdsredskab. Dette gør vi for at få øje på barnets initiativer og sociale kompetencer mm. for derefter at sætte mål og for hensigtsmæssig udvikling samt samspil.

Vi har stor fokus på ASK (Alternativ og supplerende kommunikation) ASK er en fælles betegnelse for de mange måder, man kan kommunikere på, hvis tale ikke er tilstrækkeligt. At skabe gode rammer og muligheder for kommunikation kræver, at vi som professionelle er i stand til at vurdere, hvilke specielle og individuelle hensyn og tiltag, der er nødvendige for at skabe de bedste kommunikative muligheder for barnet. 

Fysioterapeuterne er i børnehaven dagligt og derfor er en naturlig del af barnets hverdag. Der tilbydes individuel fysioterapi, og alle deltager også i små motorikgrupper i samarbejde med det pædagogiske personale,

Med venlig hilsen 

Michelle Nielsen
Konst. Leder