Forældresamarbejde

Godt forældresamarbejde er vejen frem

Vi lægger vægt på et godt forældresamarbejde, som bygger på gensidig respekt og samarbejde forældre og personale imellem.
 
Vi er et personale, som er imødekommende og lydhøre overfor jeres forventninger/ønsker omkring jeres barn. Vi har åbenhed i samarbejdet omkring børnene via møder og daglig kontakt
I børnehaven er der en forældrebestyrelse. Der er valg til bestyrelsen 1 gang om året til forældremødet om efteråret. Der sidder minimum 3 forældre representanter og 2 personale representanter samt en fra ledelsen. 

Hvad kan I forvente?

Når barnet starter hos os, bliver der tilknyttet en primærpædagog, som har den første og tætteste kontakt til barnet og jer. Primærpædagogen deltager i relevante møder omkring barnet. Der bliver udarbejdet en årlig statusrapport i samarbejde med en fysioterapeut og talepædagog. Denne rapport bliver efterfølgende drøftet på et statusmøde, hvor I som forældre deltager sammen med andre relevante deltagere. I fællesskab udformer vi en handleplan for de indsatsområder, som der bliver sat i gang omkring jeres barn det næste år. 

Møder

Der er mindst to forældremøder årligt. Et statusmøde med rapport på det enkelte barn. Herudover kan vi aftale møde i hjemmet eller hos os med jer efter behov samt 1-2 arrangementer, som kan være en julefest, sommerfest og lignende.
Forældrebestyrelsen holder møder ca. 4 møder om året.
Siden er sidst opdateret 27. august 2023