Det tværfaglige tilbud

Værd at vide om det tværfaglige tilbud

Hvad lægger vi vægt på?

 • At vi ved en tidlig indsats fremmer og støtter barnet i at udvikle sig til et harmonisk og selvstændigt menneske.
 • At tilbyde en hverdag i faste overskuelige rammer, hvor vi yder støtte og træning ud fra det enkelte barns udvikling, behov og handicap.
 • At børnehaven er et trygt og overskueligt sted, hvor barnet oplever sammenhæng i hverdagen, hvor det er sjovt at lære, og hvor det er rart at kunne så meget som muligt.
 • At vi tilrettelægger aktiviteter med sang, musik og lege, der er med til at fremme barnets udvikling på alle områder.

Hvad kan vi tilbyde?

 • Vi har et tværfagligt og helhedsorienteret miljø, hvor hvert enkelt barn og familie er i centrum.
 • Vi har et kommunikationsmiljø (ASK), hvor vi støtter og udvikler hvert barn sprogligt.
 • Vi støtter barnets udvikling gennem leg og aktiviteter, hvor sang og musik er en integreret del af hverdagen.
 • Vi skaber sociale relationer mellem børnene, så deres mulighed for at indgå i sociale sammenhænge bliver styrket.
 • Vi har et lille overskueligt miljø og trygge rammer.
 • Vi giver oplevelser om tradition og kultur omkring årstider og fester.
 • Vi tilbyder vejledning i forhold til barnets hverdag, hjælpemidler m.m.

Det fysioterapeutiske tilbud

 • Det skal være sjovt og udfordrende at udvikle nye kompetencer indenfor grov- og finmotorik.
 • Det er vigtigt at se helheden hos barnet og finde de gode ressourcer og motivationer frem og derfra udvikle nye færdigheder. Alle børn bliver derfor observeret og udredt, så vi finder det rette funktionsniveau.
 • Dette kan lade sig gøre, da fysioterapeuterne er i børnehaven dagligt og derfor er en naturlig del af barnets hverdag.
 • Der tilbydes individuel fysioterapi, og alle deltager også i små motorikgrupper i samarbejde med det pædagogiske personale, og barnet fremmer derigennem de sociale kompetencer. Der er mulighed for, at nogle børn kan deltage i et gymnastikhold på en nærliggende skole, hvor Slagelse Kommune låner os en stor gymnastiksal.
 • Under alle former for behandling/leg er der fokus på den sproglige udvikling, og der er mulighed for at deltage i små sprog- og motorikgrupper.
 • Barnets sansemotoriske udvikling bliver prioriteret højt.
 • Barnets mundmotoriske status bliver undersøgt, således at hvert enkelt barn kan få netop den rette stimulering til en bedre spise - drikke og talefunktion.
Siden er sidst opdateret 12. september 2023